1 DEŇ AKO …


1 DEŇ AKO… – takýto názov nesie moja nová show, na ktorú vás chcem namotať.

V novej relácii vám ukážem rôzne profesie, ktoré si na vlastnej koži vyskúšam. Zároveň môžete nahliadnuť do zákulisia ako fungujú rôzne slovenské firmy, aké technológie využívajú a ako sa tieto technológie dajú alebo nedajú oklamať.