Mini Talent

Formát Mini Talent Show je založený na objavovaní, prezentovaní a podpore našich detských talentov. V Mini Talent Show sa však nesúťaží, ale prezentuje to najlepšie z najlepšieho